Derginin Tanımlaması

Şehir Tıp Dergisi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin süreli yayın organı olarak yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır.
Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan ulusal, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.
Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlar.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin https://www.citymedicaljournal.com adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır. Şehir Tıp Dergisine gönderilen yazılar orijinallik yönünden taranmaktadır.

TR Dizin Kurallarında Güncelleme

Haz 14, 2020

trdizin-logo.png

Sayın Yazarlarımız, TR Dizin, daha önce tavsiye niteliğinde yayınladığı bazı kuralları 2020 yılı itibariyle zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla dergimizde değerlendirilmesi için hazırlayacağınız yazı taslaklarında aşağıdaki hususları da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Dergi Paneline Kullanıcı Adı ve Parola ile Giriş Sorunu

Haz 11, 2020

Sayın Yazarlarımız,

Kullanıcı adı ve parolanızı doğru girdiğiniz halde dergi paneline giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız tarayıcınızın "cache" denilen ön belleğini temizlemeniz gerekmektedir. Dergi Paneline giriş yapamama sorununu Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarında CTRL+SHIFT+DELETE ( kullanıyorsanız COMMAND+SHIFT+BACKSPACE) tuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan Tarama Verilerini Temizleme ekranında özellikle Çerezleri ve Diğer Site Verileri seçeneğini işaretleyerek giderebilirsiniz.

Cilt 1 Sayı 1 (2020)

Yayınlanmış: Tem 30, 2020

COVID-19 İçin Acil Servis Dizaynı

1-2 Sadiye Yolcu
14

Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Diazepamın Değeri; 126 Vakalık Prospektif, Kesitsel Bir Çalışma

3-7 Mehmet Cenk Belibağlı- Ömer Uluçay
5

Yanık Merkezi 2 Yıllık Sonuçları: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

8-11 Abdulkadir Başaran- Mete Demir- Özer Özlü- Orhan Eroğlu- Ali Yarçe- Kayhan Gürbüz- Doç. Dr. Koray Daş
122

Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri

STEMİ' de NT - ProBNP ve MPİ

12-17 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Küçükosmanoğlu- Prof. Dr. Cihan Örem
26

Akciğer Doku Biyopsisi Yapılan 222 Olgunun Değerlendirilmesi

18-22 Pelin Pınar Deniz- Pelin Duru Çetinkaya- Fulya Adamhasan
20

12 Haftalık Rüptüre İnterstisyel Ektopik Gebelik

Interstisyel Ektopik Gebelik: Vaka Sunumu

23-26 Sadık Kükrer- Ayfer Pepekal Kükrer- Eren Haytoğlu- Erdal Yılmaz
10

COVID-19 Pandemisi ST Eleve Miyokard İnfarktüsünün Mekanik Komplikasyonlarını Artırdı mı? Trombolitik Döneme Geri mi Dönüyoruz?

COVID-19 Pandemisi Sırasında Miyokard İnfarktüsü Sonrası İki Ventriküler Septal Rüptür Olgusu

27-30 Gülüzar Traş- Mesut Barutçu- Süleyman Özbiçer- Abdullah Yıldırım- Fadime Koca- Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt
14
Tüm Sayıları Göster