Derginin Tanımlaması

Şehir Tıp Dergisi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin süreli yayın organı olarak yılda 3 kez çevrimiçi yayınlanmaktadır.
Dergi, kör hakemlik ilkelerine dayanan bilimsel, periyodik bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.
Tıbbın her alanı ile ilgili yapılan klinik veya deneysel çalışmalara dayalı orijinal araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri ve editöre mektupları yayınlar.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmalıdır.
Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır.
Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Makale Başvuruları: Dergiye yazı gönderme işlemi dergimizin https://www.citymedicaljournal.com adresinde bulunan online makale gönderme sisteminden yapılır. Online başvuru dışında gönderilecek yazılar değerlendirmeye alınamayacaktır. Şehir Tıp Dergisine gönderilen yazılar orijinallik yönünden taranmaktadır.


e-ISSN: 2717-9699

TR Dizin Kurallarında Güncelleme

Haz 14, 2020

trdizin-logo.png

Sayın Yazarlarımız, TR Dizin, daha önce tavsiye niteliğinde yayınladığı bazı kuralları 2020 yılı itibariyle zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla dergimizde değerlendirilmesi için hazırlayacağınız yazı taslaklarında aşağıdaki hususları da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Dergi Paneline Kullanıcı Adı ve Parola ile Giriş Sorunu

Haz 11, 2020

Sayın Yazarlarımız,

Kullanıcı adı ve parolanızı doğru girdiğiniz halde dergi paneline giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız tarayıcınızın "cache" denilen ön belleğini temizlemeniz gerekmektedir. Dergi Paneline giriş yapamama sorununu Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarında CTRL+SHIFT+DELETE ( kullanıyorsanız COMMAND+SHIFT+BACKSPACE) tuşlarına aynı anda basarak karşınıza çıkan Tarama Verilerini Temizleme ekranında özellikle Çerezleri ve Diğer Site Verileri seçeneğini işaretleyerek giderebilirsiniz.

Cilt 1 Sayı 2 (2020)

Yayınlanmış: Eki 30, 2020

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4-5-6 öğrencilerinde gastroözofageal reflü hastalığı sıklığı

Gastroözafageal reflü hastalığı ve öğrenciler

31-37 Feyza Çiftel- Özlem Yönem- İhsan Habiboğlu- Ahmet Aktaş- Mehmet Yıldız
31

Covid-19 Pandemisi Çocukluk Çaği Tüberkülozunu Nasil Etkiledi?: Olgularla Tek Merkez Deneyimi

38-45 Prof. Dr. Ümit Çelik- Ümmühan Çay- İlknur Tolunay
70

65 Yaş Üstü Kadın Hastalarda Üriner İnkontinans’a Ait Risk Faktörlerinin Araştırılması

46-51 Hüseyin Aksoy- Kenan Topal
56

Pediatrik Kutanöz-Kimyasal & Temas Yanık Olgularının Demografik ve Klinik Profili: Yanık Merkezimizin Yedi Yıllık Retrospektif Analizi

52-57 Kayhan Gürbüz- Mete Demir- Orhan Eroğlu- Abdulkadir Başaran- Ali Yarçe- Özer Özlü
30

Büyük Prostatların Cerrahi Tedavisi: TUR-p ve Açık Prostatektominin Karşılaştırılması

58-62 Lokman Ayhan- Nevzat Can Şener- Ediz Vuruşkan- Güçlü Gürlen- Umut Ünal- Zafer Gökhan Gürbüz
10

Yavaş Gelişen Sheehan Sendromu ve Spontan Gebelikler: Bir Olgu Işığında Literatürün Gözden Geçirilmesi

63-66 Erdinç Gülümsek- Hilmi Erdem Sümbül- Zübeyir Arslan- Burçak Çakır Peköz- Hasan Koca
18

Kolovenöz Fistül: Hepatik Portal Venöz Gazın Nadir Bir Sebebi

67-69 Nazmi Özer- Hüseyin Kılavuz- Ahmet Şeker- Abdullah Şahin- Sinan Sözütok
28
Tüm Sayıları Göster