Sahibi: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eposta: adanasehir@saglik.gov.tr

Baş Editör
Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:slmcetin@gmail.com 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9111-2734

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Editörü
Doç. Dr. Nevzat Can Şener, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta: cansener14@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3974-187X

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Editörü
Doç. Dr. Banu Kara, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
banu.banu97@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4278-6593

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta: erdemsumbul@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7192-0280

Doç. Dr. Raziye Narin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta: drraziyenarin@gmail.com
ORCID ID:

Doç. Dr. Salih Kılıç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta: kilicsalihhh@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3579-3747

Uzm. Dr. M. Cenk Belibağlı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta: mcbelibagli@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0074-4611

Bilimsel Danışma Kurulu
Dr. Ahmet Kapukaya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
kapukayaahmet@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0623-0408

Prof. Dr. Alper Cihan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye
Eposta: alper.cihan@istanbul.edu.tr
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5246-7217

Dr. Bilge Sümbül, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Eposta:
bilgesumbul@hotmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8768-3777

Dr. Birgül Hatice Cumurcu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Battalgazi, Malatya, Türkiye
Eposta:
hatice.cumurcu@inonu.edu.tr
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9289-837X

Dr. Bozkurt Gülek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
bozkurtgulek@yahoo.com
ORCID ID:

Dr. Burcu Yağmur, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı, İzmir, Türkiye
Eposta:
burcuyagmur121@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7120-4698

Dr. Cem Kaan Parsak,
Eposta:

ORCID ID:

Dr. Ekrem Sapmaz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
ekrem.sapmaz@saglik.gov.tr
ORCID ID:

Dr. Emre Bozkırlı, Acıbadem Sağlık Grubu Adana Hastanesi Endokrinoloji Kliniği, Adana, Türkiye,
Eposta:
emrebozk@yahoo.com,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1644-6790

Dr. Eray Çalışkan, Okan Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye,
Eposta: dreraycaliskan@yahoo.com,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6799-5909

Dr. Esra Selver Saygılı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta: e.saygiliyilmaz
@saglik.gov.tr
ORCID ID:

Prof. Dr. Fatih Köksal, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Eposta: fkoksal@cu.edu.tr
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0790-1525

Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Sivas
Eposta: hilmiataseven@yahoo.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5458-509x

Dr. İbrahim Halil Kurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
ibrahimhalilkurt@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5007-2246

Dr. İbrahim Özsöyler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
ibrahimozsoyler@yahoo.com
ORCID ID:

Prof. Dr. İlhami Çelik, SBÜ Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
Eposta:
ilhamicelik@yahoo.com
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-2604-3776

Dr. İlhami Yıldırım, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
yildirimilhami@hotmail.com
ORCID ID:

Dr. Mehmet Özen, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Antalya, Türkiye
Eposta:
ozenmemo@gmail.com,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6075-1733

Dr. Mevlüt Koç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
mevlutkoc78@yahoo.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3000-4200

Dr. Mustafa Doğduş, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Uşak, Türkiye
Eposta:
mdogdus@hotmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3895-1923

Dr. Neşe Yücel, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
neseyucel@hotmail.com
ORCID ID:

Dr. Oğuz Yücel,
Eposta:
oguz.yucel@saglik.gov.tr
ORCID ID:

Dr. Orhan Görgülü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
 
ORCID ID:

Dr. Ömer Alabaz,
Eposta:  
ORCID ID:

Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
ozlemercen@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8388-9500

Dr. Süheyla Ünal, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Battalgazi, Malatya, Türkiye
Eposta:
suheylaunal@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3266-6256

Dr. Tayyibe Saler, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
taybe1970@hotmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5588-5609

Dr. Timuçin Çil, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
timucincil@saglik.gov.tr
ORCID ID:

Dr. Tongabay Cumurcu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Battalgazi, Malatya, Türkiye
Eposta:
tongabay@superonline.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0339-4140

Dr. Tuba Turunç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
tubaturunc@yahoo.com
ORCID ID:

Dr. Ümit Çelik, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
ucelik32@gmail.com
ORCID ID:

Dr. Yalçın Kekeç,
Eposta:   
ORCID ID:

Prof. Dr. Yarkin Özenli, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Eposta: ozyarkin@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9637-4837

Dr. Zübeyde Şebnem Aktaran, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi … Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
zaktaran@saglik.gov.tr
ORCID ID:

Dr. Zülfikar Arlıer, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Adana, Türkiye
Eposta:
zarlier@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2645-648X