Main Article Content

Özet

Hepatik portal venöz gaz, yüksek mortaliteye sahip, nadir bir klinik tablodur. Radyolojik incelemede portal sistemde gaz birikmesi ile karakterizedir. Sigmoid divertikülit nedeniyle izlenen, izleminde progresif kolovenöz fistül ve hepatik portal venöz gaz gelişen ve ölümle sonuçlanan, 74 yaşında erkek bir hastayı sunduk. Divertikülit esas olarak sigmoid divertikülozis ile ilişkilidir. Kolon etrafında yağ dokusunda herhangi bir kontaminasyon varsa veya kolon duvarına bitişik oluşan bir apse varsa tedavide antibiyoterapi tercih edilir. Ancak takipte gerileme yoksa cerrahi tedavi gereklidir. Kolovenöz fistül, hepatik portal venöz gaz etiyolojisinde nadir görülmekle birlikte akılda tutulması gereken tanılar arasındadır. Hastalığın hızlı tanısı, etiyolojisinin belirlenmesi, cerrahi tedavi seçimi ve ameliyat sonrası müdahale, hastalığa bağlı ölüm oranlarını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler

Hepatic Portal Venous Gas Colon Venous Fistula Diverticulitis

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Özer N, Kılavuz H, Şeker A, Şahin A, Sözütok S. Kolovenöz Fistül: Hepatik Portal Venöz Gazın Nadir Bir Sebebi. City Med J [Internet]. 30 Ekim 2020 [a.yer 26 Kasım 2020];1(2):67-9. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1424

Kaynaklar

 1. Kinoshita H, Shinozaki M, Tanimura H, et al. Clinical features and management of hepatic portal venous gas: four case reports and cumulative review of the literature. Arch Surg 2001; 136: 1410-1414.
 2. Young-Fadok TM.Diverticulitis.N .Engl J Med. 2018;379(17):1635-1642
 3. Zielke A, Hasse C, Nies C et al. Hepatic-portal venous gas in acute colonic diverticulitis. Surg Endosc 1998; 12: 278-280
 4. Peloponissios N, Halkic N, Pugnale M et al. Hepatic portal gas in adults: review of the literature and presentation of a consecutive series of 11 cases. Arch Surg 2003; 138: 1367-1370
 5. Chan SC, Wan YL, Cheung YC et al. Computed tomography findings in fatal cases of enormous hepatic portal venous gas. World J Gastroenterol 2005; 11: 2953-2955
 6. Sellner F, Sobhian B, Baur M et al.Intermittent hepatic portal vein gas complicating diverticulitis-a case report and literature review. Int J Colorectal Dis 2007; 22: 1395-1399
 7. Wolfe JN, Evans WA. Gas in the portal veins of the liver in infants; a roentgenographic demonstration with postmortem anatomical correlation. Am J Roentgenol Radium TherNucl Med 1955; 74: 486-488
 8. Bassam Abboud, Jad El Hachem, Thierry Yazbeck et al.Hepatic portal venous gas: Physiopathology, etiology, prognosis and treatment.World J Gastroenterol 2009; 15(29): 3585-3590
 9. Liebman PR, Patten MT, Manny J et al. Hepatic-portal venous gas in adults: etiology, pathophysiology and clinical significance. Ann Surg 1978; 187: 281-287
 10. Iannitti DA, Gregg SC, Mayo-Smith WW et al. Portal venous gas detected by computed tomography: is surgery imperative? .Dig Surg 2003;20:306-315
 11. Abboud B, El Hachem J, Yazbeck T et al. Hepatic portal venous gas: physiopathology, etiology, prognosis and treatment. World J Gastroenterol. 2009;15: 3585-3590
 12. Monneuse O, Pilleul F, Barth X et al. Portal venous gas detected on computed tomography in emergency situations: surgery is still necessary. World J Surg 2007;31:1065-1071.
 13. Hou SK, Chern CH, How CK et al. Hepatic portal venous gas: clinical significance of computed tomography findings. Am J Emerg Med 2004; 22:214-218
 14. Solakoglu T, Sevil O S.A case of hepatic portal venous gas after colonoscopy.Arab Journal of Gastroenterology 2016;17: 140-142
 15. Erik Wayne, Matthew Ough. Management Algorithm for Pneumatosis Intestinalis and Portal Venous Gas: Treatment and Outcome of 88 patients, Journal of Gastrointestinal Surgery 2010;14: 437–448