Main Article Content

Özet

Giriş ve amaç: Her yıl 1.8 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmakta, bu nedenle 1.6 milyon ölüm bildirilmektedir. Akciğer kanserli hastaların halen büyük bir bölümü ileri evrede tanı almaktadır. Amacımız hastanemizde bir yıl içinde akciğer doku biyopsisi yapılan olguların özelliklerini değerlendirmek ve 1 yıllık sağ kalımlarını araştırmaktır.


 


Yöntem: : Ocak 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında kliniğimizde izlenip akciğer doku biyopsisi yapılan 222 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, tanı yöntemleri, biyopsi sonrasındaki komplikasyonları, histopatolojik tanıları, uzak organ metastazları ve 1 yıllık sağ kalımları değerlendirildi. 


 


Bulgular: Olguların 192’si erkek, 30’u kadındı. Yaş ortalamaları 63,9±12,7’dü. Çalışmamızdaki erkeklerin yaş ortalaması 64.4±12.2 iken, kadınların yaş ortalaması 60.8±15.6’ydi (p=0.727). 159 olguya yapılan perkütan transtorasik akciğer biyopsisinin 26’sı ultrasonografi eşliğinde 133’ü bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapıldı. Transtorasik biyopsi ile tanı oranı % 78,6 saptandı. 57 olguya bronkoskopi, 6 olguya ise açık akciğer biyopsisi yapıldı. 222 olgunun 159’una tanı konulmuştu ve bunların 153’ü neoplastikti. Adenokarsinom tanısı alan 65 olgunun 23’ü (% 35,4) bir yıl içinde exitus olmuştu. Malignite tanısı alan olguların %38,7’sinde tanı anında metastaz saptanmamış, %61,3’ünde tanıda metastaz saptanmıştı. 


         Tartışma ve sonuç: Adenokarsinom dünyada görüldüğü gibi bizim çalışmamızda da en sık görülen histopatolojik tiptir.  Akciğer kanseri tanısı koymakta kullanılan transtorasik akciğer biyopsisi etkin ve komplikasyonu düşük bir tetkik olmakla birlikte çoğu hasta akciğer kanseri tanısını ileri evrede aldığından daha erken aşamada tanı konulabilecek yöntemler için çalışmalara ihtiyaç vardır.


      


 


 


 

Anahtar Kelimeler

Lung neoplasms percutaneous transthoracic biopsy lung adenocarcinomas

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Pınar Deniz P, Duru Çetinkaya P, Adamhasan F. Akciğer Doku Biyopsisi Yapılan 222 Olgunun Değerlendirilmesi. City Med J [Internet]. 30 Temmuz 2020 [a.yer 30 Ekim 2020];1(1):18-22. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1447

Kaynaklar

 1. Yilmaz U. Treatment Approaches in Lung Cancer/Akciger Kanserlerinde Tedavi Yaklasimlari. In Nuclear Medicine Seminars 2018; (Vol. 4, No. 1, pp. 32-39). Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
 2. Laurent F, Montaudon M, Latrabe V, Begueret H. Percutaneous biopsy in lung cancer. Eur J Radiol 2003; 45: 60-8.
 3. Yousheng Mao, Ding Yang, Jie He, Mark J Krasna. Epidemiology of Lung Cancer. Surg Oncol Clin N Am 25 (2016) 439–445
 4. Gasperino J. Gender is a risk factor for lung cancer. Medical Hypotheses 76 (2011) 328–331.
 5. Canda T, Canda MŞ, Akkoçlu A, Akpınar O,Koyuncuoğlu M. Akciğerin small cell karsinomunda prognostik faktörlerinaraştırılması. Ege Tıp dergisi 1991; 30:192-197.
 6. Özbay B, Dereli MŞ, Akın M, Ceylan S. Primer akciğer kanserli 173 olguda tedavi ve prognoz. Ege Tıp Derg 1991; 30:458-460.
 7. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin 2018; 68(1):7–30.
 8. Wakelee HA, Chang ET, Gomez SL, Keegan TH, Feskanich D, Clarke CA, et al. Lung cancer incidence in never smokers. J Clin Oncol 2007;25:472–8.
 9. Laurent F, Montaudon M, Latrabe V, Begueret H. Percutaneous biopsy in lung cancer. Eur J Radiol 2003; 45: 60-8.
 10. Yankelevitz DF, Henschke CI, Koizumi JH, Altorki NK, Libby D. CT-guided transthoracic needle biopsy of small solitary pulmonary nodules. Clin Imaging 1997; 21: 107-10.
 11. Düzgün F, Tarhan S. Perkütan Transtorasik Akciğer ve Kemik Biyopsileri. Trd Sem 2015; 3: 182-191)
 12. Rubens DJ, Strang JG, Fultz PJ, Gottlieb RH. Sonographic guidance of mediastinal biopsy: an effective alternative to CT guidance. AJR Am J Roentgenol 1997; 169: 1605-10.
 13. Klein JS, Zarka MA. Transthoracic needle biopsy. Radiol Clin of North Am 2000; 38: 235-66.
 14. Kazerooni EA, Lim FT, Mikhail A, Martinez FJ. Risk of pneumothorax in CT-guided transthoracic needle aspiration biopsy of the lung. Radiology 1996; 198: 371-5.
 15. Richardson CM, Pointon KS, Manhire AR, Macfarlane JT. Percutaneous lung biopsies: a survey of UK practice based on 5444 biopsies. Br J Radiol 2002;75: 731-5.
 16. Kodama F, Ogawa T, Hashimoto M, Tanabe Y, Suto Y, Kato T. Fatal air embolism as a complication of CT guided needle biopsy of the lung. J Comput Assist Tomogr 1999; 23: 949-51.
 17. Stellman SD, Muscat JE, Thompson S, et al. Risk of squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the lung in relation to lifetime filter cigarette smoking. Cancer 1997;80(3):382–8.
 18. Beasley MB, Brambilla E, Travis WD. The 2004 World Health Organization classification of lung tumors. Semin Roentgenol 2005;40(2):90–7.
 19. Xiao Nong Zou1, Dongmei Lin, Ann Chao,et al. Histological subtypes of lung cancer in Chinese women from 2000 to 2012. Thoracic Cancer ISSN 1759-7706.
 20. Morgensztern D, Ng SH, Gao F, Govindan R (2010) Trends in stage distribution for patients with non-small cell lung cancer: a National Cancer Database survey. J Thorac Oncol 5:29–33.
 21. Detterbeck FC, Boffa DJ, Kim AW, Tanoue LT (2017) The eighth edition lung cancer stage classification. Chest 151:193–203.
 22. Jie Yang1 · Yuan Zhang2 · Xiaoting Sun3, et al. The prognostic value of multiorgan metastases in patients with nonsmall cell lung cancer and its variants: a SEER-based study. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2018. https://doi.org/10.1007/s0043 2-018-2702-9