Main Article Content

Özet

Amaç: Zorluk; prostat büyük olduğunda gri bölgede başlar. Avrupa Üroloji Kılavuzları, 80 ml'den küçük prostatlar için transüretral prostat rezeksiyonu (TURp) ve 80-100 ml'den büyük olanlar için açık prostatektomi (OP) operasyonunu önermektedir. Bu çalışmada, büyük (80-100 ml) prostatların tedavisinde bipolar TURp ve OP tedavi seçeneklerinin güvenilirliğini ve etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.


Yöntem: Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile kliniğimize başvuran ve bipolar (Plazma Kinetik) OP (Grup 1) ve TURp (Grup 2) ile tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta yaşı, (toplam ve serbest) prostat spesifik antijen (PSA), prostat hacmi, semptom skorları (ameliyat öncesi ve sonrası) (IPSS), dijital rektal muayene, prostat hacmi, üroflovmetri, ameliyat süresi, işeme sonrası rezidüel hacim (PVR), ameliyat öncesi ve sonrası hematokrit ve komplikasyonlar değerlendirildi.


Bulgular: Gruplar karşılaştırıldığında ortalama hasta yaşı, prostat hacmi, PSA düzeyleri preoperatif hematokrit düzeyleri, IPSS, Qmax ve PVR benzerdi. Operasyonlardan sonra IPSS, Qmax ve PVR farkı Grup 1 lehine anlamlı derecede daha iyi idi (sırasıyla p = 0.000, p = 0.000 ve 0.05). Ancak hastanede yatış ve hematokrit düşmesi Grup 2 lehine anlamlı olarak daha iyi idi (p = 0.000 ve p = 0.018).


Sonuç: OP için birçok alternatif olmasına rağmen ve modası geçmiş olduğu düşünülse de, gelişmekte olan ülkelerde OP, büyük prostat bezlerinin tedavisinde TURp' den daha uygun olabilir. Bulgularımızı doğrulamak için daha büyük kohortlar üzerinde prospektif randomize çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Prostat, TURp, açık prostatektomi

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Ayhan L, Şener NC, Vuruşkan E, Gürlen G, Ünal U, Gürbüz ZG. Büyük Prostatların Cerrahi Tedavisi: TUR-p ve Açık Prostatektominin Karşılaştırılması. City Med J [Internet]. 30 Ekim 2020 [a.yer 26 Kasım 2020];1(2):58-62. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1455

Kaynaklar

 1. Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A, Emberton M, Gravas S, Michel MC, et al. EAU guidelines on the treatment and follow-up of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms including benign prostatic obstruction. Eur Urol. 2013;64:118–40.
 2. Zhao Y, Chen J, Wang M, Sun P, Li L, Zhang H, et al. Photoselective vaporization combined with bipolar transurethral resection for the treatment of large prostate adenoma in high-risk patients. Saudi Med J. 2010;31:1320–5.
 3. Persu C, Georgescu D, Arabagiu I, Cauni V, Moldoveanu C, Geavlete P. TURP for BPH. How large is too large? J Med Life. 2010;3:376–80.
 4. Puppo P, Bertolotto F, Introini C, Germinale F, Timossi L, Naselli A. Bipolar transurethral resection in saline (TURis): outcome and complication rates after the first 1000 cases. J Endourol Endourol Soc. 2009;23:1145–9.
 5. Reich O. Bipolar transurethral resection of the prostate: what did we learn, and where do we go from here? Eur Urol. 2009;56:796–7.
 6. Bhansali M, Patankar S, Dobhada S, Khaladkar S. Management of large (>60 g) prostate gland: PlasmaKinetic Superpulse (bipolar) versus conventional (monopolar) transurethral resection of the prostate. J Endourol Endourol Soc. 2009;23:141–5.
 7. Zhu G, Xie C, Wang X, Tang X. Bipolar plasmakinetic transurethral resection of prostate in 132 consecutive patients with large gland: three-year follow-up results. Urology. 2012;79:397–402.
 8. Zhu L, Chen S, Yang S, Wu M, Ge R, Wu W, et al. Electrosurgical enucleation versus bipolar transurethral resection for prostates larger than 70 ml: a prospective, randomized trial with 5-year followup. J Urol. 2013;189:1427–31.
 9. Kan CF, Tsu HL, Chiu Y, To HC, Sze B, Chan SWH. A prospective study comparing bipolar endoscopic enucleation of prostate with bipolar transurethral resection in saline for management of symptomatic benign prostate enlargement larger than 70 g in a matched cohort. Int Urol Nephrol. 2013;
 10. Bach T, Bschleipfer T, Muschter R. [Operative therapy of benign prostatic hyperplasia: enucleation procedures (HoLEP and ThuVEP)]. Urol Ausg A. 2013;52:345–9.
 11. Thaidumrong T, Akarasakul D. Laparoscopic retropubic simple prostatectomy for large benign prostatic hyperplasia: first case report in Thailand. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 2013;96 Suppl 3:S104-108.
 12. Ou R, Deng X, Yang W, Wei X, Chen H, Xie K. Transurethral enucleation and resection of the prostate vs transvesical prostatectomy for prostate volumes >80 mL: a prospective randomized study. BJU Int. 2013;112:239–45.
 13. Neyer M, Reissigl A, Schwab C, Pointner J, Abt D, Bachmayer C, et al. Bipolar versus monopolar transurethral resection of the prostate: results of a comparative, prospective bicenter study--perioperative outcome and long-term efficacy. Urol Int. 2013;90:62–7.
 14. Geavlete B, Stanescu F, Iacoboaie C, Geavlete P. Bipolar plasma enucleation of the prostate vs open prostatectomy in large benign prostatic hyperplasia cases - a medium term, prospective, randomized comparison. BJU Int. 2013;111:793–803.
 15. Nnabugwu II, Enivwenae OA, Amrasa AO, Okpara AL. Peri-operative blood transfusion in open suprapubic transvesical prostatectomy: relationship with prostate volume and serum total prostate specific aantigen (TPSA). Niger J Med J Natl Assoc Resid Dr Niger. 2012;21:450–4.
 16. Marmiroli R, Antunes AA, Reis ST, Nakano E, Srougi M. Standard surgical treatment for benign prostatic hyperplasia is safe for patients over 75 years: analysis of 100 cases from a high-volume urologic center. Clin São Paulo Braz. 2012;67:1415–8.
 17. Tang Y, Li J, Pu C, Bai Y, Yuan H, Wei Q, et al. Bipolar Transurethral Resection Versus Monopolar Transurethral Resection for Benign Prostatic Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Endourol Endourol Soc. 2014;