Main Article Content

Özet

Amaç: Bu çalışmada pediatrik kutanöz- temas ve kimyasal yanıkları (K-K/TY) olan ve hastaneye yatırılarak tedavi edilen olguların epidemiyoloji ve sonuçlarının sunulması ve bu yaralanmaların sıklık, ciddiyet ve temel nedenlerinin değerlendirmesi ve önleme stratejilerinin tartışılmasıdır.


Gereç ve yöntemler: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AŞEAH) yanık merkezinde 01/01/2013- 31/12/2019 tarihleri arasında, yatırılarak tedavi edilen K-T/KY olan çocuk yaş grubu üzerinde retrospektif bir inceleme yapıldı. Hastaların klinik ve demografik özellikleri, yaralanma koşulları ve tedavi sonuçlarını içeren veriler toplandı ve incelendi.


Bulgular: 7 yıllık sürede toplam 3.089 hasta yatırılarak tedavi edildi. <18 yaş, pediatrik yaş grubu olarak kabul edildi be bu yaş grubundaki toplam 1.942 hastadan 70’inde (%3.6) temas, 13’ünde (%0.8) kimyasal yanık saptandı. Olguların 44’ü erkek (%53.0), 39’u (%47.0) kız idi.


Metal ve teflon-seramik kaplı yüzeylerle temas, kutanöz-temas yanıklarında (K-TY) yaralanmanın meydana gelmesindeki en yaygın etmenlerdi. Kutanöz -kimyasal yanıklarında (K-KY) ise en yaygın kimyasal ajan asit ve baz kaynaklı ev temizlik maddeleri (5, 38.5%), siğil giderici ilaçlar (7, 53.8 %) ve 1 olguda ise sülfürik asit (1, 7.7%) idi. 10 temas (%14.3) ve 4 kimyasal (19.0) yanık olgusuna deri grefti (KKDG) ile onarım yapıldığı, ampütasyon ve fasyotomi gibi cerrahi prosedürlerinin ise K-TKY olan olgularda uygulanmadığı gözlendi.


Sonuç: Pediatrik K-T/KY, bu yaş grubundaki diğer yanık nedenlerine göre daha nadir olarak gözlenen yanıklardır ama özellikle ciddi yanıklarda önemli ölçüde morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilir. Özelikle ebeveyn eğitimi ve toplumsal farkındalığın arttırılmasıyla, alınacak basit önlemlerle bile, olası morbidite ve mortalitelerin önlenmesi mümkündür.


 

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler: Kutanöz-kimyasal yanıklar, temas yanıkları, pediatrik yanıklar, yanık önleme stratejisi.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Gürbüz K, Demir M, Eroğlu O, Başaran A, Yarçe A, Özlü Özer. Pediatrik Kutanöz-Kimyasal & Temas Yanık Olgularının Demografik ve Klinik Profili: Yanık Merkezimizin Yedi Yıllık Retrospektif Analizi. City Med J [Internet]. 30 Ekim 2020 [a.yer 26 Kasım 2020];1(2):52-7. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1497

Kaynaklar

 1. Shah A, Suresh S, Thomas R, Smith S. Epidemiology and profile of pediatric burns in a large referral center. Clin Pediatr 2011; 50:391-5.
 2. D’Souza AL, Nelson NG, McKenzie LB. Pediatric burn injuries treated in US emergency departments between 1990 and 2006. Pediatrics 2009;124:1424-30.
 3. Vasile L, Tatar R, Enescu DM. Chemical burns in children – evolution of cases over the course of the past years. Ro J Med Pract 2020;15:204-9.
 4. Cheng W, Yan-hua R, Fang-gang N, Wei-li D, Guo-an Z. Epidemiology of 1974 burn patients at a major burn center in Beijing: a nine-year study. J Burn Care Res 2012;33:228–23.
 5. Pegg SP. Burn epidemiology in the Brisbane and Queensland Area. Burns 2005;31;S27–31.
 6. Dunst CM, Scott EC, Kraatz JJ, Anderson PM, Twomey JA, Peltier GL. Contact palm burns in toddlers from glass enclosed fireplaces. J Burn Care Rehabil 2004;25:67-70.
 7. Qazi K, Gerson LW, Christopher NC, Kessler E, Ida N. Curling iron-related injuries presenting to U.S. emergency departments. Acad Emerg Med 2001;8:395-7.
 8. Yen KL, Bank DE, O’Neill AM, Yurt RW. Household oven doors: a burn hazard in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155:84–6.
 9. Wibbenmeyer LA, Amelon MJ, Torner JC, Patricket G, Wibbenmeyer LA, Amelon MJ, al. Population-based assessment of burn injury in southern Iowa: identification of children and young-adult at-risk groups and behaviors. J Burn Care Rehabil 2003;24:192–202.
 10. Barret JP, Desai MH, Herndon DN. The isolated burned palm in children: epidemiology and long-term sequelae. Plast Reconstr Surg. 2000;105:949–52.
 11. Fukunishi K, Takahashi H, Kitagishi H, Kanai T, Ohsawa H, Sakata I. Epidemiology of childhood burns in the critical care medical center of Kinki University Hospital in Osaka, Japan. Burns 2000;26:465-9.
 12. Alden NE, Rabbitts A, Yurt RW. Contact Burns: Is Further Prevention Necessary? J Burn Care Res 2006;27:472-5.
 13. Hardwicke J, Azad S. Temporary henna tattooing in siblings--an unusual chemical burn. Burns 2006;32:1064-5.
 14. Knight RJ, McWilliams T, Reeler D, Whan L, Wood F. An unusual cause of caustic burns. Med J Aust 2011;195:355-6.
 15. Clarke TF. Cyanoacrylate glue burn in a child -- lessons to be learned. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2011;64:e170-3.
 16. Hardwicke J, Bechar J, Bella H, Moiemen N. Cutaneous chemical burns in children-a comparative study. Burns 2013;39:1626-30.
 17. Lang C, Cox M. Pediatric cutaneous bleach burns. Child Abuse Negl 2013;37:485-8.
 18. Choi M, Armstrong MB, Panthaki ZJ. Pediatric hand burns: thermal, electrical, chemical. J Craniofac Surg 2009;20:1045-8.
 19. McKenzie LB, Ahir N, Stolz U, Nelson NG. Household cleaning product-related injuries treated in US emergency departments in 1990-2006. Pediatrics 2010;126:509-16.
 20. Kay M, Wyllie R. Caustic ingestions in children. Curr Opin Pediatr 2009;21:651-4.
 21. Ratnapalan S, Das L. Causes of eye burns in children. Pediatr Emerg Care 2011;27:151-6.
 22. Horgan N, McLoone E, Lannigan B, Flitcroft I. Eye injuries in children: a new household risk. Lancet 2005;366:547-8.
 23. Palao R, Monge I, Ruiz M, Barret JP. Chemical burns: Pathophysiology and treatment. Burns 2010;36:295-304.
 24. Hardwicke J, Hunter T, Staruch R, Moiemen N. Chemical burns – an historical comparison and review of the literature. Burns 2012;38:383–7.
 25. Maghsoudi H, Gabraely N. Epidemiology and outcome of 121 cases of chemical burn in East Azarbaijan province, Iran. Injury 2008;39:1042–6.
 26. Xie Y, Tan Y, Tang S. Epidemiology of 377 patients with chemical burns in Guangdong province. Burns 2004;30:569-72.
 27. Ricketts S, Kimble FW. Chemical injuries: the Tasmanian Burns Unit experience. ANZ J Surg 2003;73:45–8.
 28. Herbert K, Lawrence JC. Chemical burns. Burns 1989;15:381–4.
 29. Liu Y, Cen Y, Chen JJ, Xu XW, Liu XX. Characteristics of paediatric burns in Sichuan province: epidemiology and prevention. Burns 2012;38:26–31.
 30. Duke J, Wood F, Semmens J, Edgar DW, Spilsbury K, Hendrie D, et al. A study of burn hospitalizations for children younger than 5 years of age: 1983–2008. Pediatrics 2011;127:e971–7.
 31. Kai-Yang L, Zhao-Fan X, Luo-Man Z, Yi-Tao J, Tao T, Wei W, et al. Epidemiology of pediatric burns requiring hospitalization in China: a literature review of retrospective studies. Pediatrics 2008;122:132–42.
 32. Ewings EL, Pollack J. Pediatric upper extremity burns: outcomes of emergency department triage and outpatient management. J Burn Care Res 2008;29:77–81.
 33. Cohen AD, Gurfinkel R, Glezinger R, Kriger Y, Yancolevich N, Rosenberg L. Pediatric burns in the Bedouin population in southern Israel. Sci World J 2007;7:1842–7.
 34. Hemington-Gorse S, Pellard S, Wilson-Jones N, Potokar T. Foot burns: epidemiology and management. Burns 2007;33:1041–5.
 35. Morrow SE, Smith DL, Cairns BA, Howell PD, Nakayama DK, Peterson HD. Etiology and outcome of pediatric burns. J Pediatr Surg 1996;31:329–33.
 36. Duncan RA, Waterston S, Beattie TF, Stewart K. Contact burns from hair straighteners: a new hazard in the home. Emerg Med J 2006;23:e21.
 37. Liu Y, Cen Y, Chen JJ, Xu XW, Liu XX. Characteristics of paediatric burns in Sichuan province: epidemiology and prevention. Burns 2012;38:26-31.

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri