Main Article Content

Özet

Amaç: Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi vücuttaki tüm hücre fonskiyonlarını etkilemektedir. Malign hücrelerin vücuttan temislenmesi C-reaktif protein (CRP) ve ve prokalsitonin (PCT) de dahil olduğu diğer hücre ve sistemlerin bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı tedavi altındaki kanser tanısı olan ve kanser öyküsü olmayan çocuk hastalardaki ateş ataklarında alınan örneklerdeki CRP ve PCT değerlerini enfeksiyon şiddetinin belirlenmesi açısından karşılaştırmaktır.


Yöntem: Çalışma retrospektif ve kesitsel olarak tasarlanmıştır. Veriler Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediyatri Kliniğinde 01.01.2014 ile 31.12.2016 tarihleri arasında takip edilen 179 hastanın tıbbi kayıtlarından toplanmıştır. Ateş bulgusu olan hastalar arasından kemoterapi ve veya radyoterapi alan kanserli vakalar çalışma grubu için seçilirken, kanser öyküsü olmayanlar kontrol grubuna alınmıştır. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 17.0 programı very analizinde kullanılmıştır. Kritik anlamlılık 0.05 olarak belirlenmiştir.


Bulgular: Toplam 234 ateş atağının kaydedildiği çalışmada popülasyonun heterojenitesi yüksekti. Çalışma grubunun CRP ve WBC değerleri negatif korelasyon göstermiştir (r: -0.31, p=0.001). Benzer olarak, nötropeni derinleştikçe CRP değerlerinde artış gözlenmiştir (p=0.000). Zıt olarak, kontrol grubunda CRP seviyeleri WBC seviyelerine paralel olarak artış göstermiştir (r: 0.245, p=0.008). Çalışma grubunun analizinde lemfoma ve lösemi tanısı ile takip edilen PCT değerleri 0.5’in üzerindeki hastalarda PCT değerlerindeki artışın uzamış antibiyotik kullanım süresi ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (p= 0,034).


Sonuçlar: Bu özgün çalışmada tedavi altındaki kanser tanısı olan ve kanser öyküsü olmayan çocuk hastalardaki ateş ataklarında alınan örneklerdeki CRP ve PCT değerleri karşılaştırılmıştır. Çocuk polülasyonda gerçekleştirilen bu çalışmada enfeksiyon şiddetinin belirlenmesi açısından CRP ve PCT arasında herhangi bir üstünlüğe rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler

C-reactif protein prokalsitonin febril nötropeni neoplazm

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
İrday K, Erbay A, Yazıcı N, Ceylan Özgür, Belibağlı MC. Enfeksiyon Kaynaklı Ateşi Olan Pediatrik Kanser Hastalarında C-Reaktif Protein ve Prokalsitoninin Değerlendirilmesi. City Med J [Internet]. 30 Aralık 2020 [a.yer 28 Ocak 2021];1(3):71-8. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1511

Kaynaklar

 1. Crawford J, Dale DC, Lyman GH. Chemotherapy-induced neutropenia: risks, consequences, and new directions for its management. Cancer 2004;100:228–37. https://doi.org/10.1002/cncr.11882.
 2. Kurtin S. Myeloid toxicity of cancer treatment. J Adv Pract Oncol 2012;3:209–24.
 3. Fraunberger P, Wang Y, Holler E, Parhofer KG, Nagel D, Walli AK, et al. Prognostic value of interleukin 6, procalcitonin, and C-reactive protein levels in intensive care unit patients during first increase of fever. Shock Augusta Ga 2006;26:10–2. https://doi.org/10.1097/01.shk.0000215319.06866.bd.
 4. Yetkin F, Senol E, Yalcin S, Haznedar R. The Evaluation of Procalcitonin as a Diagnostic and Prognostic Marker of Bacterial Infections in Febrile Neutropenic Patients. Klimik DergisiKlimik J 2011;24:24–30. https://doi.org/10.5152/kd.2011.05.
 5. Febril Nötropeni Çalışma Grubu. Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Flora İnfeksiyon Hastalık Ve Klin Mikrobiyoloji Derg 2004;9:5–28.
 6. Kebudi R, Devecioğlu Ö, Gürler N. Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu: Tanımlar ve Tanı Yöntemleri. Flora İnfeksiyon Hastalık Ve Klin Mikrobiyoloji Derg 2004;9:73–105.
 7. Kutluk MT, Yesilipek A. Turkish National Pediatric Cancer Registry 2002-2008 (Turkish Pediatric Oncology Group and Turkish Pediatric Hematology Society). J Clin Oncol 2013;31:10067–10067. https://doi.org/10.1200/jco.2013.31.15_suppl.10067.
 8. Sarı R, Bayraktar M, Aydoğdu İ, Şavlı H, Sevinç A, Bayraktar N. Turgut Özal Tıp Merkezi Erişkin Hematoloji Kliniğindeki Febril Nötropenik Ataklarda Saptanan İnfeksiyonların Değerlendirilmesi. Turgut Özal Tıp Merk Derg 2000;7:30–3.
 9. Sacar S, Hacioglu SK, Keskin A, Turgut H. Evaluation of febrile neutropenic attacks in a tertiary care medical center in Turkey. J Infect Dev Ctries 2008;2:359–63. https://doi.org/10.3855/jidc.197.
 10. Yilmaz S, Oren H, Demircioğlu F, Irken G. Assessment of febrile neutropenia episodes in children with acute leukemia treated with BFM protocols. Pediatr Hematol Oncol 2008;25:195–204. https://doi.org/10.1080/08880010801938231.
 11. Çelebi H, Turgut M, Yücel İ. Akut Lösemili Hastalarda Febril Nötropeni Ataklarının Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri. Ondokuz May›s Üniversitesi Tıp Derg 2003;20:167–71.
 12. Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, Bow EJ, Brown AE, Calandra T, et al. 2002 guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am 2002;34:730–51. https://doi.org/10.1086/339215.
 13. Genova C, Rijavec E, Grossi F. Hematopoietic growth factors in lung cancer. Curr Opin Oncol 2016;28:135–44. https://doi.org/10.1097/CCO.0000000000000268.
 14. Moon JM, Chun BJ. Predicting the complicated neutropenic fever in the emergency department. Emerg Med J EMJ 2009;26:802–6. https://doi.org/10.1136/emj.2008.064865.
 15. Lynn J-J, Chen K-F, Weng Y-M, Chiu T-F. Risk factors associated with complications in patients with chemotherapy-induced febrile neutropenia in emergency department. Hematol Oncol 2013;31:189–96. https://doi.org/10.1002/hon.2040.
 16. Haeusler GM, Sung L, Ammann RA, Phillips B. Management of fever and neutropenia in paediatric cancer patients: room for improvement? Curr Opin Infect Dis 2015;28:532–8. https://doi.org/10.1097/QCO.0000000000000208.
 17. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JI, Mullen CA, et al. Clinical practice guideline for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the infectious diseases society of america. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am 2011;52:e56-93. https://doi.org/10.1093/cid/cir073.
 18. Vidal L, Ben Dor I, Paul M, Eliakim-Raz N, Pokroy E, Soares-Weiser K, et al. Oral versus intravenous antibiotic treatment for febrile neutropenia in cancer patients. Cochrane Database Syst Rev 2013:CD003992. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003992.pub3.
 19. Kanafani ZA, Dakdouki GK, El-Chammas KI, Eid S, Araj GF, Kanj SS. Bloodstream infections in febrile neutropenic patients at a tertiary care center in Lebanon: a view of the past decade. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int Soc Infect Dis 2007;11:450–3. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2006.12.008.
 20. Pehlivan M, Demirkan F, Özsan H, Yılmaz U, Ündar B. Sitotoksik tedavi veya kemik iliği tutulumuna bağlı gelişen 148 febril nötropeni epizodu. Klimik Derg 1999;12:351–4.
 21. Patout M, Salaün M, Brunel V, Bota S, Cauliez B, Thiberville L. Diagnostic and prognostic value of serum procalcitonin concentrations in primary lung cancers. Clin Biochem 2014;47:263–7. https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2014.09.002.
 22. Avrillon V, Locatelli-Sanchez M, Folliet L, Carbonnaux M, Perino E, Fossard G, et al. Lung Cancer May Increase Serum Procalcitonin Level. Infect Disord - Drug Targets 2015;15:57–63. https://doi.org/10.2174/1871526515666150320162950.
 23. Vincent J-L, Donadello K, Schmit X. Biomarkers in the critically ill patient: C-reactive protein. Crit Care Clin 2011;27:241–51. https://doi.org/10.1016/j.ccc.2010.12.010.
 24. von Lilienfeld-Toal M, Dietrich MP, Glasmacher A, Lehmann L, Breig P, Hahn C, et al. Markers of bacteremia in febrile neutropenic patients with hematological malignancies: procalcitonin and IL-6 are more reliable than C-reactive protein. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol 2004;23:539–44. https://doi.org/10.1007/s10096-004-1156-y.
 25. Genc S, Besisik SK, Saka B, Karan MA, Tascioglu C. The predictive and diagnostic values of procalcitonin and C-reactive protein for clinical outcome in febrile neutropenic patients. J Chin Med Assoc 2004;67:217–21.
 26. Nishikawa H, Shirano M, Kasamatsu Y, Morimura A, Iida K, Kishi T, et al. Comparative usefulness of inflammatory markers to indicate bacterial infection—analyzed according to blood culture results and related clinical factors. Diagn Microbiol Infect Dis 2016;84:69–73.
 27. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003;111:1805–12. https://doi.org/10.1172/JCI18921.