Main Article Content

Özet

Pulmoner arteriyel hipertansiyon yüksek mortalite ve morbiditesi olan progresif bir hastalıktır. Hastalığın terminal döneminde sağ kalp yetmezliği bulguları belirginleşmekte ve yaşam kalitesinde bozulma ile birlikte hastaneye yatışlar uzamaktadır. Periton diyalizi uzun yıllardır kronik böbrek yetmezliği hastalarında hemodiyaliz ile birlikte kullanılmakta olan  komplikasyonu düşük bir işlemdir. Literatürde refrakter kalp yetmezliğinde  kısıtlı hasta sayısı ile yapılan çalışmalarda periton diyalizinin hastaneye yatışta ve mortalitede  azalma sağladığı gösterilmiştir

Anahtar Kelimeler

pulmoner hipertansiyon sağ kalp yetmezliği periton diyalizi

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
1.
Traş G, Kılıç S, Kurt İbrahim H. Refrakter Sağ Kalp Yetmezlikli Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda Ambulatuar Periton Diyalizi. City Med J [Internet]. 30 Aralık 2020 [a.yer 28 Ocak 2021];1(3):98-9. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1518

Kaynaklar

  1. Núñez, J., et al., Continuous ambulatory peritoneal dialysis and clinical outcomes in patients with refractory congestive heart failure. Revista Española de Cardiología (English Edition), 2012. 65(11): p. 986-995.
  2. Nunez, J., et al., Continuous ambulatory peritoneal dialysis as a therapeutic alternative in patients with advanced congestive heart failure. European journal of heart failure, 2012. 14(5): p. 540-548.
  3. Lu, R., et al., Peritoneal dialysis in patients with refractory congestive heart failure: a systematic review. Cardiorenal medicine, 2015. 5(2): p. 145-156.

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri