[1]
Küçükosmanoğlu, M. ve Örem, C. 2020. Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ. Şehir Tıp Dergisi. 1, 1 (Tem. 2020), 12-17. DOI:https://doi.org/10.37609/cmj.1434.