(1)
Küçükosmanoğlu, M.; Örem, C. Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi Ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki Ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ De NT - ProBNP Ve MPİ. City Med J 2020, 1, 12-17.