Küçükosmanoğlu, M., & Örem, C. (2020). Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ. Şehir Tıp Dergisi, 1(1), 12-17. https://doi.org/10.37609/cmj.1434