KÜÇÜKOSMANOĞLU, M.; ÖREM, C. Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ. Şehir Tıp Dergisi, İstanbul, Türkiye, v. 1, n. 1, p. 12-17, 2020. DOI: 10.37609/cmj.1434. Disponível em: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1434. Acesso em: 26 kas. 2020.