Küçükosmanoğlu, Mehmet, ve Cihan Örem. 2020. “Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi Ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki Ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ De NT - ProBNP Ve MPİ”. Şehir Tıp Dergisi 1 (1). İstanbul, Türkiye:12-17. https://doi.org/10.37609/cmj.1434.