Küçükosmanoğlu, M. ve Örem, C. (2020) “Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ”, Şehir Tıp Dergisi. İstanbul, Türkiye, 1(1), ss. 12-17. doi: 10.37609/cmj.1434.