[1]
M. Küçükosmanoğlu ve C. Örem, “Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ”, City Med J, c. 1, sy 1, ss. 12-17, Tem. 2020.