Küçükosmanoğlu, M., ve C. Örem. “Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi Ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki Ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ De NT - ProBNP Ve MPİ”. Şehir Tıp Dergisi, c. 1, sy 1, Temmuz 2020, ss. 12-17, doi:10.37609/cmj.1434.