Küçükosmanoğlu, Mehmet, ve Cihan Örem. “Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi Ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki Ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ De NT - ProBNP Ve MPİ”. Şehir Tıp Dergisi 1, no. 1 (Temmuz 30, 2020): 12-17. Erişim Kasım 26, 2020. https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1434.