1.
Küçükosmanoğlu M, Örem C. Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri: STEMİ’ de NT - ProBNP ve MPİ. City Med J [Internet]. 30 Temmuz 2020 [a.yer 26 Kasım 2020];1(1):12-7. Erişim adresi: https://www.citymedicaljournal.com/cmj/article/view/1434