Yayınlanmış: Tem 30, 2020

COVID-19 İçin Acil Servis Dizaynı

1-2 Sadiye Yolcu
14

Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Diazepamın Değeri; 126 Vakalık Prospektif, Kesitsel Bir Çalışma

3-7 Mehmet Cenk Belibağlı- Ömer Uluçay
5

Yanık Merkezi 2 Yıllık Sonuçları: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi

8-11 Abdulkadir Başaran- Mete Demir- Özer Özlü- Orhan Eroğlu- Ali Yarçe- Kayhan Gürbüz- Doç. Dr. Koray Daş
122

Akut Miyokard İnfarktüsü Olan Hastaların Kısa Dönem Takibinde N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Miyokard Performans İndeksi arasındaki İlişki ve Bunların Prognostik Önemleri

STEMİ' de NT - ProBNP ve MPİ

12-17 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Küçükosmanoğlu- Prof. Dr. Cihan Örem
26

Akciğer Doku Biyopsisi Yapılan 222 Olgunun Değerlendirilmesi

18-22 Pelin Pınar Deniz- Pelin Duru Çetinkaya- Fulya Adamhasan
20

12 Haftalık Rüptüre İnterstisyel Ektopik Gebelik

Interstisyel Ektopik Gebelik: Vaka Sunumu

23-26 Sadık Kükrer- Ayfer Pepekal Kükrer- Eren Haytoğlu- Erdal Yılmaz
10

COVID-19 Pandemisi ST Eleve Miyokard İnfarktüsünün Mekanik Komplikasyonlarını Artırdı mı? Trombolitik Döneme Geri mi Dönüyoruz?

COVID-19 Pandemisi Sırasında Miyokard İnfarktüsü Sonrası İki Ventriküler Septal Rüptür Olgusu

27-30 Gülüzar Traş- Mesut Barutçu- Süleyman Özbiçer- Abdullah Yıldırım- Fadime Koca- Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt
14