Yayınlanmış: Eki 30, 2020

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 4-5-6 öğrencilerinde gastroözofageal reflü hastalığı sıklığı

Gastroözafageal reflü hastalığı ve öğrenciler

31-37 Feyza Çiftel- Özlem Yönem- İhsan Habiboğlu- Ahmet Aktaş- Mehmet Yıldız
36

Covid-19 Pandemisi Çocukluk Çaği Tüberkülozunu Nasil Etkiledi?: Olgularla Tek Merkez Deneyimi

38-45 Prof. Dr. Ümit Çelik- Ümmühan Çay- İlknur Tolunay
70

65 Yaş Üstü Kadın Hastalarda Üriner İnkontinans’a Ait Risk Faktörlerinin Araştırılması

46-51 Hüseyin Aksoy- Kenan Topal
56

Pediatrik Kutanöz-Kimyasal & Temas Yanık Olgularının Demografik ve Klinik Profili: Yanık Merkezimizin Yedi Yıllık Retrospektif Analizi

52-57 Kayhan Gürbüz- Mete Demir- Orhan Eroğlu- Abdulkadir Başaran- Ali Yarçe- Özer Özlü
30

Büyük Prostatların Cerrahi Tedavisi: TUR-p ve Açık Prostatektominin Karşılaştırılması

58-62 Lokman Ayhan- Nevzat Can Şener- Ediz Vuruşkan- Güçlü Gürlen- Umut Ünal- Zafer Gökhan Gürbüz
10

Yavaş Gelişen Sheehan Sendromu ve Spontan Gebelikler: Bir Olgu Işığında Literatürün Gözden Geçirilmesi

63-66 Erdinç Gülümsek- Hilmi Erdem Sümbül- Zübeyir Arslan- Burçak Çakır Peköz- Hasan Koca
18

Kolovenöz Fistül: Hepatik Portal Venöz Gazın Nadir Bir Sebebi

67-69 Nazmi Özer- Hüseyin Kılavuz- Ahmet Şeker- Abdullah Şahin- Sinan Sözütok
29